UPS

UPS(不間斷電源裝置)是防止銀行,醫院的電腦系統和醫療設備因停電或瞬間停止而癱瘓的電源裝置。一般的UPS是由使用了IGBT的變換器和電池組成。不斷朝更高可靠性,高效率的方向發展。 以下介紹的是富士電機最適用于UPS的半導體產品。

產品信息

分享 產品咨詢
  • UPS
  • UPS的電路結構
  • UPS的推薦元件
UPS(不間斷電源裝置)是防止銀行,醫院的電腦系統和醫療設備因停電或瞬間停止而癱瘓的電源裝置。一般的UPS是由使用了IGBT的變換器和電池組成。不斷朝更高可靠性,高效率的方向發展。
以下介紹的是富士電機最適用于UPS的半導體產品。

輸入電壓(AC)

日本 : 200V, 220V
美國 : 208V, 230V, 240V, 246V
歐洲 : 200V, 220V, 230V, 240V

IGBT模塊的應用例

AC200V

電動機額定 元件額定 IGBT型號
kW PIM 6-pack 2-pack x 3
1.5 600V/20A
2.2 600V/30A
3.7 600V/50A
5.5 600V/75A
7.5 600V/75A
600V/100A
11 600V/100A
600V/150A
15 600V/150A
18.5 600V/200A
22 600V/200A
30 600V/300A
37 600V/400A
45 600V/400A
600V/600A
55 600V/600A 

:新產品

:更新

:開發中

 


輸入電壓(AC)

日本 : 400V, 440V
美國 : 460V, 480V
歐洲 : 346V, 350V, 380V, 400V, 415V, 440V

UPS轉換器和變頻器IGBT模塊的應用例

AC400V

額定輸出容量 元件額定 IGBT模塊型號
kVA 6-pack 2-pack
7.5 1200V/35A
10 1200V/50A
15 1200V/75A
20 1200V/100A
30 1200V/150A   
50 1200V/200A
75 1200V/300A
100 1200V/400A

:新產品

:更新

:開發中

 


Innovating Energy Technology
Copyright© 2011Fuji Electric (China) Co., Ltd. All Rights Reserved.